Dienstverlening

In onze dienstverlening werken wij nauw samen met de opdrachtgevers: hun belang staat voorop. Wij houden ons aan de afspraken die met de opdrachtgever zijn gemaakt in ons streven gezamenlijk de juiste kandidaat te vinden. Zowel een kandidaat als de opdrachtgever kan van ons altijd een oprecht en deskundig advies verwachten. Heldere stappen, een duidelijke rolverdeling en open communicatie kenmerken onze manier van werken. Onze aanpak kent vier fases:

1. Projectplanning

Voordat wij een opdracht aannemen wordt er samen met de opdrachtgever overeenstemming bereikt over de functiebeschrijving, persoonlijkheidskenmerken, de te benaderen doelgroep van potentiële kandidaten en de tijdsplanning. Juist in het begin van een project investeert ASSOCIER Werving en Selectie tijd om een goed beeld te krijgen van de doelstellingen en cultuur van de organisatie en de kritische succesfactoren van de in te vullen positie.

Dit projectplan is de leidraad voor het search & selectie proces. Op basis hiervan gaan wij een resultaatverplichting met de opdrachtgever aan.

2. Opdracht

Voor iedere opdracht wordt een projectteam samengesteld bestaande uit minimaal één consultant en één search consultant. Er vindt een intensieve inventarisatie van de doelgroep plaats met onder andere de volgende acties:

  • Search in de ASSOCIER Werving en Selectie database; 
  • Search het netwerk van de consultants;
  • Werving door het plaatsen van een functieprofiel op onze website;
  • Executive search waarbij potentiële kandidaten direct, uit omgevingen die wij samen met de opdrachtgever hebben gedefinieerd, worden benaderd;
  • Samenstellen van een ‘long list’ van gekwalificeerde kandidaten die de basis vormt voor een eerste screening. Na deze screening worden de beschikbare en meest geschikte kandidaten uitgenodigd voor het eerste interview.

3. Selectie

Gedurende het interview staat, naast de match op de functiecriteria, de persoonlijkheid van de kandidaat in combinatie met de cultuur van de organisatie van de opdrachtgever centraal. Op deze wijze zijn wij in staat alleen die kandidaten te selecteren die zowel op de harde criteria als op persoonskenmerken bij een organisatie passen. 
Door onze jarenlange ervaring en kennis van de branches zijn wij zeer goed in staat om een kandidaat te kwalificeren voor een positie. Wij adviseren en begeleiden het vervolgtraject bij de opdrachtgever zorgvuldig om tot een succesvolle plaatsing te komen.

4. Follow-up

ASSOCIER Werving en Selectie ziet een succesvolle invulling van een vacature niet als eenmalige opdracht maar als onderdeel van een partnership met opdrachtgever en kandidaat. Wij zien het als onze taak dat de wederzijdse verwachtingen goed worden ingevuld en zullen dan ook na plaatsing contact houden met opdrachtgever én kandidaat. ASSOCIER Werving en Selectie investeert graag in een langdurige relatie.